Tłumaczenia ustne

Ukończyłam studia licencjackie w zakresie tłumaczenia ustnego na Uniwersytecie Sztokholmskim.

Tłumaczenia ustne podlegają rozliczeniu za cały dzień (4-8 godzin) lub pół dnia (do 4 godzin). Cena 4-godzinnego bloku to 500 zł netto. Istnieje możliwość tłumaczenia ustnego poza Poznaniem, w takim przypadku klient pokrywa koszty podróży i ewentualnego zakwaterowania.

Proszę o kontakt w razie jakichkolwiek pytań.