Tłumaczenia poświadczone

Oferuję tłumaczenia poświadczone (tak zwane przysięgłe) pisemne i ustne w parze językowej polski-szwedzki.

Zgodnie z § 16 Kodeksu Tłumacza Przysięgłego opracowanego przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, przedmiotem tłumaczenia poświadczonego przez tłumacza przysięgłego może być oryginał dokumentu urzędowego lub firmowego, poświadczony odpis dokumentu, jego tłumaczenie oraz dokument prywatny lub tekst niesygnowany, w tym kserokopia, wydruk skanu, faksu i innego zapisu elektronicznego, jak również zapis głosu utrwalony na dowolnym nośniku.

Stawka za każdą rozpoczętą stronę (1125 znaków ze spacjami) tłumaczenia poświadczonego:
z języka szwedzkiego na polski: 40 zł
z języka polskiego na szwedzki: 50 zł

Możliwy odbiór osobisty dokumentu w Poznaniu lub wysyłka listem priorytetowym poleconym (koszt 10 zł).

Wszystkie ceny są cenami netto.